Hồ sơ đăng ký đăng kiểm xe ô tô

+ 2 bộ̣ giấy tờ̀ xe phô tô
+ Tờ khai công an
+ Hộ khẩu
+ Chứ́ng minh thư
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ( có thể mua luôn ở chỗ bán xe )
+ 2 bộ̣ cà̀ số́ khung, số́ má́y
+ 1 bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị bán xe
+ Giấ́y chứ́ng nhậ̣n môi trường của xe


Đăng ký

+ Cầm biên lai thu thuế trước bạ,bộ hồ sơ y như trên và tờ khai đăng ký xe (đã dán bản cà số khung, số máy) sang công an khám xe
+ Sau khi khám xe trả lại hồ sơ, các bác cầm vào nộp hồ sơ cho đồng ý phụ trách đăng ký (chỗ bác ý ngồi có cái màn hình để mình bấm biển)
+ Sau đó đứng chờ và bấm biển, được biển lấy luôn giấy hẹn cầm ra ngoài mua biển thế là xong.
+ Công an khám xe, duyệt Hồ sơ, cho biển số, cấp biển số.
+ Lắp biển số được Công An cấp vào Xe sau đó đi đăng kiểm

Đăng kiểm

+ Có biển rồi chạy xe về đăng kiểm
+ Mang Xe, giấy hẹn đăng ký, 01 bản photocopy giấy chứng nhận xuất xưởng, bảo hiểm dân sự đi đăng kiểm
+ Khi đã được lắp Biển số, được dán giấy lưu hành ( trên kính chắn gió phía trước bên phải), có giấy hẹn lấy đăng ký xe và giấy hẹn lấy sổ lưu hành.